Şeriatça bazı savtlar (sesler) helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbânî aşkları îras eden (veren) sesler helâldir. Yetimâne hüzünleri, nefsânî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin rûhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.

Söyleyen: Bediüzzaman Said Nursî - İşârâtül-İ'câz