Senin dindarlığını arttıran dost, her karşılaştığında avucuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır.

Söyleyen: Bilal İbn-i Sa’d