Şefaat nedir ?

Şefaat Ya Resulullah

Şefaat Ya Resulullah

Dini bir terim olarak  “ahirette peygamberlerin ve kendilerine şefaat yetkisi verilen kimselerin, bir müminin günahlarının affedilmesi veya daha yüksek derecelere ulaşması için Allah’a yalvarmaları, dua etmeleri, aracı olmaları”  demektir.

Kimler Şefaat Edecek ?

Büyük âlim ve velilerden Emir Hüsrev Dehlevi (rahmetullahi aleyh) hazretlerine, bir gün sevdikleri;
– Efendim kıyamet günü şefaat olacak mı? diye sordular.

Cevabında;
– Evet, o gün şefaat olacaktır, buyurdu

– Kimler şefaat edecek efendim?
– Kıyamet gününde, her Peygamber şefaat edecektir. Ayrıca âlimler, şehitler, salihler, sonra Kur’an-ı kerimi tecvid ile, teganni etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar ve küçük çocuklar şefaat edecektir.

Ve ilave etti:
– Çocukların cenaze namazını kılarken; “Yâ Rabbi. Bu çocuğu bize şefaatci eyle” diye dua etmelidir.

Şefaat Allah’ın İradesidir..

“O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ?” | 1

“Onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” | 2

“Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecektir.” | 3

“O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler.”| 4

“O gün, Rahman’ın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.”| 5

“Artık şefaatçilerin şefaati onlara(kafirlere) fayda vermez.”| 6

 

Peygamberimizin(s.a.v) Şefaati

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyuruyor :
“Benim Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir.” | 7

“Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım.” | 8

“Nefslerine aldananlara şefâ’at edeceğim.” | 9

“Eshâbımı kötüliyenden başka, herkese şefâ’at edeceğim.” | 10

“Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.” | 11

 

1. Bakara 2/255

2. Nur 24/62

3. Meryem 19/87

4. Zuhruf 43/86

5. Taha 20/109

6. Müddesir 74/48

7. Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Heysemi

8. İbn Mace

9. Deylemî

10. Buhârî

11. Tirmizî

Maesselame.