Ey talib,
asıl marifet kalbin secdesidir;
âzaların secdesinden maksat da kalbi secdeye davettir.
Bak bakalım, kalbin hiç secde ediyor mu?

“Secde de nedir ?” diye soruyorsun.

Bir kere daha söyleyeyim:
Secde hiç olmaktır, hiçleşmektir

Söyleyen: Dücane Cündioğlu