Şapka Zülmü

Şapka Zülmü

Başlık komik değil mi? Zamanın özgürlük anlayışını ortaya koyan bir kanun. ŞAPKA TAKMADAN DIŞARI ÇIKAMAZSIN. İşin ilginç yanı günümüzde hala bu kanun yürürlükte hepimiz suç işliyoruz:)

Kanun Numarası : 671
Kabul Tarihi : 25/11/1925
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/1925 Sayı : 230
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 108

Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

Yıllar önce şapka takmadığı için onca insan idam edildi bunların hesabını kimden soracağız?

Kemalistler bu konuda ne diyor. Nerede şapkalarınız? Atatürk’ü kötülediğimizi düşünebilirsiniz fakat sadece tarihi size bildiriyoruz. İdam edilen kişileri yoksayabilirsiniz, görmezden gelebilirsiniz ama bu kanun hala var nasıl reddedebiliriz ki? Sarığı çıkarıp, şapka takmak özgürlük değildir be atam.