Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sâdıkâne / belki ol / âlemde bir / dildâr olur
Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur

Söyleyen: Yavuz Sultan Selim