Bir derviş, Hasan ı Basri Hz. den birşey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi.

-Efendim eve gidip oradan birşeyler verseydiniz olmaz mıydı? dediler. Hazret su cevabı verdi:

-Bir defasında ihtiyaç sahibi biri mescide gelip “Karnım aç” demişti. Biz gaflet edip hemen yiyecek getirmedik. Sabah namazına geldiğimizde bir de baktık ki zavallı ölmüş. Kefenleyip defnettik. Ertesi gün bir zuhurat olarak fakiri sardığımız kefenin mihrapta durduğunu ve üzerinde “Kefeninizi alın, Allah kabul etmedi”yazdığını gördük.

İşte o gün;

“-Bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyacını göreceğim ” diye yemin ettim.