SoruSorCevapBul

Soru:

Erkek ve kadınlar için sakız çiğnemenin hükmü nedir?

Cevap:

Kadın ve erkeğin bir maslahat için sakız çiğnemesinde bir beis yoktur
Kadınların sakız çiğnemesinde bir sakınca yoktur. Erkekler de ihtilaf vardır.
Şemsü’l-Eimme et-Halvanî: “Kadının da, erkeğin de —bir maslahat için— çiğnemesinde bir beis yoktur.’ buyurmuştur.
Sahih olanı da budur. Cevahinı’l-Ahlâti’de de böyledir. (Fetevayi Hindiyye)