Said Nursi’nin defterinde yazılı 33 Hadis

Belki bir çoğunuzun ilk defa okuyacağı bu bilgiyi istifadenize sunuyoruz. Çok ilginç ve bir o kadarda gizemli hadisler var. “arif olana bir işaret yeter” sevgi ve dua ile…

Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3. Defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyyesinde, şu gelen 33 hadis-i şerifeyi kendi evrak defterinde yazmış, bilâhare bâzı Nur talebeleri de, kendi defterlerinde kaydetmişler.