Sahur İle İlgili Hadis-i Şerifler

“Sahura kalkın, sahurda bereket vardır.” [Buhari]

“Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun!” [Beyheki]

“Sahura kalkmak, Allahın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın!” [Nesai]

“Yedikleri helal olmak şartıyla, hesaba çekilmeyecek üç kişi; oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır.” [Nesai]

“Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir.” [Ebu Davud]

“Sahur yemeği mübârektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa, sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selâm ederler.” [İ. Ahmed]