Iyâs bin Sa’lebe -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:
Bir gün, ashâb-ı kirâm, Peygamber Efendimiz’in yanında dünyâdan bahsettiler.
Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Siz işitmiyor musunuz, siz işitmiyor musunuz?
Sâde yaşamak îmandandır; sâde yaşamak îmandandır.

Kaynak: Ebû Dâvûd, Tereccül, 1/4161; İbn-i Mâce, Zühd, 4