(Sadaka-i Fıtır) Fitre Nedir Nasıl Verilir? 2012 Fitre Miktarı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2012 Fitre Miktarı, ne kadar olarak belirlendi? Din İşleri Yüksek Kurulu 2012 yılı Ramazan ayında verilecek fıtır sadakasının miktarını belirledi.2012 Fitre Miktarı 8.50 TL olarak belirledi.

Ülkenin sosyo-ekonomik durumu ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını göz önünde bulunduran Din İşleri Yüksek Kurulu 2012 yılı Ramazan ayının en düşük sadaka-i fıtır miktarını 8.50 TL (sekiz lira, 50 kuruş) olarak belirledi.

Belirlenen bu miktarın, “asgari miktar” olduğu, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığı hatırlatılarak, ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesi tavsiye edildi.

Kararda ayrıca, “Söz konusu meblağın, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebileceği uygun görülmüştür” denildi.

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip olan Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri sadakaya “fıtır“ sadakası denir. Başın ve bedenin zekatı olarak da bilinir. Buna “fitre“ de denilir.

Dinimizce zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.

Fitre, evdeki kişi sayısınca verilir. Ramazan bayramından önce bir bebek doğsa evin reisinin onun için de fitre vermesi gerekir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir.

Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadaka olduğu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranıştır. Çünkü fitre vermenin amacı, fakirlerin bayram hazırlığı yapabilmelerini ve bayramı neşe ile karşılamalarını sağlamaktır. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir.

Veren kişinin, fitreyi ALLAH rızası için verdiğini gölünden geçirmesi yeterlidir.

Bunu fakire verirken  Bu fitredir demek gerekmez. Fitreyi edeple vermeli, karşıdakini incitecek davranışlarda bulunmamalıdır.

Bir fakire birden az fitre verilmez ancak birden çok fitre verilebilir. Zekat kimlere veriliyorsa fitre de onlara verilir.

Bir özürden dolayı Ramazanda oruç tutmayan kimseler, dinen zengin sayılıyorlarsa ve bu oruçlarını kaza edecek bedenî güce de sahip değilseler, tutamadıkları her bir oruç için fitre vermekle yükümlüdürler.
Fitrenin Miktarı

Fitre Şu Dört Cins Yiyecek Maddesinden Aşağıdaki Miktarlarda Verilir
Cinsi ve Miktarı:

1. Buğday 1460 gram

2. Arpa 2920 gram

3. Kuru üzüm 2920 gram

4. Hurma 2920 gram
Fitre bu gıda maddelerinden verileceği gibi, bu maddelerin para değeri de olarak verilebilir. Burada, fakirin ihtiyacı göz önünde bulundurulursa iyi olur. Fakirin gıda maddesine daha çok ihtiyacı varsa gıdanın verilmesi; gıda bedeline denk düşen paraya daha çok ihtiyacı varsa onun verilmesi daha güzel olur.