Abdullah bin Mugaffel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zaman zaman olmanın dışında devamlı taranıp süslenmeyi yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud (4159) Nesei (5070) Tirmizi (1756) Ahmed (4/86) İbni Hibban (5484) Begavi (3165)