Ramazan Orucuna Niyet

Ramazan Orucuna Niyetin Vakti:

Hanefî Mezhebine göre, her gün güneş battıktan (akşam namazından) sonra başlar ve ertesi günün yansından az ön­cesine -kaba kuşluk vaktine- kadar (öğle namazına 5-10dk kalıncaya kadar) devam eder; Şafiî Mezhebine göre, imsak vaktine kadardır. Böylece, her Ramazan gecesinde ni­yetini yapanın orucunun tam olduğunda icma oluşmuştur. Sahura kalkmak da niyet sayılır.

Ramazan Orucuna Niyetin Şekli:

a) Ramazan orucunda niyet mutlak olarak, yani “Niyet ettim oruç tutmaya” diyerek yapılabildiği gibi, “Ramazan orucunu tut­maya” cümlesi ilave edilerek de yapılabilir; hatta böylesi daha iyi­dir.

b) Ebu Hanife’ye (Hanefî Mezhebine) göre, Ramazan’da yolcu dışındaki mükelleflerin her türlü oruca niyetleri, Ramazan orucu yerine geçer; ancak, yolcuların niyeti, hangi oruca niyet edildiyse onun yerine geçer. Çünkü, yolcu esasen orucunu tutup tutmamakta serbesttir, tuttuğu orucu açıkça tespit etmesi gerekir. Ebu Yusuf veeş-Şeybani’ye göre, yolcuların Razaman’daki niyetleri -oruç türü ne olursa olsun- Ramazan orucu yerine geçer.

c) Sahura kalkmak, niyet yerine geçer. Niyet ettikten sonra imsakten az önce niyetten vazgeçmekle niyet edilmiş olmaz. Çünkü henüz orucun vakti girmemiştir. Vakti girdikten sonra ise özürsüz olarak niyetten dönülmez. Bu her türlü oruç için böyledir.

Şafiî Mezhebine göre, fecir doğunca uyanan kimsenin ken­dini yemek içmekten alıkoyması niyet yerine geçer.

d) ÜM’e göre, eş-Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre, Ramazan’da nafile oruca niyet edenin orucu, Ramazan orucu yerine geçmez. Ramazan orucunda her gün için ayrı ayrı niyet yapmak gereklidir; Malikî Mezhebine göre, aralıksız tutulan her gün için niyet etmek şart değildir.


Diğer Oruçlarda Niyet:

Niyetin Vakti:

a) Muayyen adak oruçları ile nafile  oruçların  niyet vakti,Ramazan orucu gibidir.

b) Kaza ve keffaret oruçları ile muayyen olmayan adak oruç­ları için niyetin vakti, imsake kadardır. Bu vakitten sonraki niyet sahih değildir. Tutulan oruç nafile yerine geçer.

Niyetin Şekli:

a) Muayyen adak ve nafile oruçlar için mutlak olarak niyet yapılabilir. Fakat orucun çeşidini belirterek niyet yapmak dahaiyidir.

b) Ramazan orucunun kazası, keffaret oruçları ve muayyen olmayan adak oruçları ile diğer oruçlar için, hangi orucun tutu­lacağı açıkça belirtilerek niyet yapılır.