Ramazan

Ramazan

Rasûlullah (as) Efendimizin de ifade buyurdukları gibi, nefisle mücahede gazadan daha zor ve daha çetin, hevâ ve hevese muhalefet etmek suretiyle nefsi kahreylemek cidden daha büyük ve mühim bir iştir. Manevi gelişmemiz için nefis, çok tehlikeli bir düşman ve çok güçlü bir engel. Tabiatında gurur, kibir, hırs, kin, nefret, kıskançlık, tamah, açgözlülük, menfaatçilik gibi pek çok zararlı özellik var. Şeytan da nefsin işlenmeye uygun bu zaaflarını çok iyi biliyor, tanıyor ve değerlendiriyor. Her ikisi de elbirliği ile dünya ve ahiretimizi perişan etmek için durmadan çalışıyor.