Merhum Meclisi bu namazları “Zad-ül Mead” ta şöyle rivayet etmiştir

1. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır. Her rekâtta bir Hamd, on beş defa İhlâs suresi okunur.

2. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd, yirmi defa Kadir (inna enzelnahu) suresi okunur.

3. Gecenin Namazı:

On rekâttır; her rekâtta bir Hamd, elli defa İhlas suresi okunur.

4. Gecenin Namazı:

Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Hamd, yirmi defa Kadir suresi okunur.

5. Gecenin Namazı:

İki rekâttır; her rekâtta bir Hamd, elli defa İhlâs suresi okunur. Namazın selamından sonra da yüz defa “Allahumme Salli Ela Muhammedin ve Al-i Muhammed” diyerek salâvat getirilir.

6. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve bir defa da Mülk (Tebareke) suresi okunur.

7. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve on üç defa Kadir suresi okunur.

8. Gecenin Namazı:

İki rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve on defa İhlâs suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin defa “subhanellah” zikri söylenir.

9. Gecenin Namazı:

Altı rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve altı defa Ayet-el Kürsi okunur. Namazı bitirdikten sonra “elli defa salâvat” getirilir. Bu namazlar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır.

10. Gecenin Namazı:

Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve otuz defa İhlâs suresi okunur.

11. Gecenin Namazı:

İki rekâttır;  her rekâtta bir Hamd ve yirmi defa Kevser suresi okunur.

12. Gecenin Namazı:

Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve otuz defa Kadir suresi okunur.

13. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve yirmi defa İhlâs suresi okunur.

14. Gecenin Namazı:

Altı rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve otuz defa (İza Zulzilet) suresi okunur.

15- Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında bir Hamd ve yüz defa İhlâs; diğer iki rekâtta ise her rekâtta bir Hamd ve elli defa İhlâs suresi okunur.

16. Gecenin Namazı:

On iki rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve on iki defa “Tekasür” suresi okunur.

17. Gecenin Namazı:

İki rekâttır; birinci rekâtta bir Hamd ve bir defa da istediği her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir Hamd ve yüz defa İhlâs suresi okunur ve namazın selamından sonra yüz defa “La ilahe illallah” zikri söylenir.

18. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta Hamd ve yirmi beş defa “Kevser” suresi okunur.

19. Gecenin Namazı:

Elli rekâttır; her rekâtta Hamd ve elli defa “İza zülzilet suresi” okunma suretiyle kılınır. Burada maksat her halde her rekâtta bir defa “İza Zülzilet” okunmasıdır. Zira her rekâtta elli defa okunması kastedilirse o zaman 2500 defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de imkânsız bir şeydir.

20.21.22.23.24. Gecelerin Namazı:

Bu gecelerin her birinde sekiz rekât; her rekâtta bir Hamd ve istediği her hangi bir sureyi okuyabilir.

25. Gecenin Namazı:

Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve on defa İhlâs suresi okunur.

26. Gecenin Namazı:

Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Hamd ve yüz defa İhlâs suresi okunur.

27. Gecenin Namazı:

Dört rekâttır; her rekâtta imkânı olduğu takdirde bir Hamd ve bir Mülk (Tebareke) suresi, mümkün olmadığı takdirde ise, Mülk suresinin yerine yirmi beş defa İhlâs suresini okuyabilir.

28. Gecenin Namazı:

Altı rekâttır; her rekâtta bir Hamd, yüz defa Ayet-el Kürsi, yüz defa İhlâs ve yüz defa Kevser sureleri okunur. Namazdan sonra da yüz defa “Salâvat” getirilir. Bu gecenin namazını bu şekliyle Merhum Meclisi nakletmiştir. Fakat Merhum Şeyh Abbas Kummi’nin tahkikine göre bu gecenin namazı şöyledir: Altı rekât, her rekatte bir Hamd ve on defa Ayet-el Kürsi, on defa Kevser ve on defa da İhlâs okunur. Namazdan sonra da yüz defa Resulullah’a salâvat getirilir.

29. Gecenin Namazı:

İki rekâttır; her rekâtte bir Hamd ve yirmi defa İhlâs okunur.

30. Gecenin Namazı:

On iki rekâttır; her rekâtte bir Hamd ve yirmi defa İhlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa Resulullah’a (s.a.a) salâvat getirilir.