Sokaktaki billboard’lar sana ,

“Rabbinin nimetlerini an!” demez.
“Sana verilenler az! Bak yenisi çıktı, bunu da al! “der.

Söyleyen: Senai Demirci