Neyi bilse ne olur
kendini bilemeyen,
Rabbini bilemedikten sonra..

Söyleyen: Serdar Tuncer