Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin.”

Kaynak: Tirmizi, Da'avat 149, (3607, 3608)