Velîlerin büyüklerinden. İsmi, Pîr Şükrullah bin Kâsım’dır. Sandıklı’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1473 (H.878) senesi Bakü’de vefât etti. Hocası Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin türbeleri yakınında defnedilmiştir.

Pîr Şükrullah hazretleri aslen Arab olup, Karamanoğlu zamânında Şirvan’a hicret etti. Orada evliyânın büyüklerinden Seyyid Yahyâ Halvetî hazretlerine talebe oldu.Kısa zamanda olgunlaşıp velîlik derecelerine yükseldi.İcâzet, diploma alıp, hocasının vefâtından sonra insanlara hak yolun bilgilerini öğretti.

Seyyid Yahyâ hazretleri vefât ettiğinde ortanca oğlu yerine geçmeği arzu etmişti. Bu günlerde Pîr Şükrullah hazretleri yalnızlığı seçip, bir köşeye çekilmişti. Bir gece rüyâsında hocası SeyyidYahyâ hazretlerini gördü. Kendisine; “Pîr Şükrullah! Şimdi sen hacca git. Geriye döndüğünde vekilimiz olarak insanlara hak yolun bilgilerini öğretmek sana nasîb olacaktır.” buyurdu. Pîr Şükrullah rüyâdaki işâret üzerine hacca niyet edip yola çıktı. Hac vazîfelerini tamamladıktan sonra, rüyâda kendisine; “Pîr Şükrullah! Şimdi acele dön. Yerimize geç. Hak yolun bilgilerini öğretmeye başla!” denildi. Bunun üzerine Şükrullah Halvetî acele geri döndü. Hocasının yerine geçip insanlara ilim ve edeb öğretmeye başladı. Pîr Şükrullah hazretlerinin çok kerâmetleri görüldü.

Derviş Muhammed Kavsî anlatır: “Bir tarihte ŞükrullahHalvetî hazretleri ile Bağdât’a gitmiştik. Orada velîlerin türbelerini ziyâret ettik, sonra Musul’a geçtik. Yolculuk esnasında karşımıza bir arslan çıktı. Ben çok korktum. Bu hâlimi gören Pîr Şükrullah hazretleri, aslana karşı; “Yâ Allah!” diye seslendi ve ona doğru yürüdü. Arslan birden sâkinleşti ve Pîr Şükrullah hazretlerinin ayaklarına yüzünü sürdü. Şükrullah Halvetî hazretleri ona;”Öyle olsun, öyle olsun.” buyurup geri gitmesini bildirdi. Arslan da bu emir üzerine oradan uzaklaştı.

1) Lemezât, ÜniversiteKütüphânesi, No: 1894, v.147