Kıbrıs velîlerinden. Hayâtı hakkında bilgi bulunmayan Pîr Ali Dede’nin hangi yıllarda yaşadığı da bilinmiyor. Türbesi Girne’de olup ziyâret edilmektedir.