Peygamberimizin Hurma ile oruç açmasının hikmeti nedir?

Peygamberimizin Hurma ile oruç açmasının hikmeti nedir?

Bir rivayette de Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Biriniz iftarını açmak istediğinde, onu hurma ile açsın -çünkü hurma berekettir-, hurma bulmazsa su ile açsın, -çünkü su tertemizidir.”

Kaynak: Tirmizî, Savm, 10; Ebu Davud, Savm, 21;

Alimler hurma ile iftarı açmanın hikmeti konusunda farklı şeyler söylemişlerdir; bunları şöyle özetlemek mümkündür:

Mesela Şevkânî’ye göre, hurmanın iftarda kullanılmasının hikmeti tatlı kabul edilirse, buna diğer tatlı olan şeyler dahil edilebilir.

Hadiste “Hurma bereketlidir” denilmiştir. Bereket demek, vücuda yararlı olmak anlamına da gelir. İhtiva ettiği yararlı maddeler itibariyle olacak ki, bereket olarak vasıflandırılmıştır. Hurma tatlıdır, gözü kuvvetlendirir. Oruç tutanın buna daha fazla ihtiyaçı vardır.

Ayrıca, hurmanın maddi tatlılığı, iman ve imanın bir yansıması olan orucun manevî tatlığına uygun düşmektedir. İman kalbe incelik ve şefkat kazandırdığı gibi, tatlı da maddî kalbe dinçlik kazandırır. (bk. Tuhfet’ul-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi)

Ve Allah, en iyi bilendir.