Peygamber Efendimiz hayattayken ona nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı şekilde hürmet etmek, şahsını yüceltip saygı göstermek gerekir. Bu saygı, adını anınca, hadisini ve sünnetini zikredince gösterileceği gibi, bir başkasının onun adını anıp yaşama tarzından söz ettiğini, yakın çevresinden bahsettiğini, Ehl-i beyt’ini ve ashabını dile getirdiğini duyunca da gösterilecektir.

Peygamberimize Saygı

 

Adı Anılınca Ne Yapmalı?

Kurtubalı âlim İshâk ibni İbrâhim et-Tücîbî (v. 352/963) şöyle demiştir: “Bir mü’min, Peygamber Efendimiz’in adını andığında veya bir başkası onun yanında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden söz ettiğinde hemen tevâzu göstermeli, itâatkâr ve saygılı bir tavır takınmalı, duygulanmak, daha sâkin bir hâl almalıdır. Peygamber Efendimiz’in huzûrunda olsaydı ona karşı nasıl davranacaksa öyle davranmaya ve Allah Teâlâ’nın Kur an-ı Kerîm’de bizden istediği şekilde ona en üstün edebi göstermeye çalışmalıdır. Böyle yapmak, her mü’minin görevidir.

Kadı İyaz,Şifa-i Şerif