Sakal-ı Şerif

Sakal-ı Şerif

– O günkü Araplarda sakal bırakma adeti vardı. Hz. Peygamber (a.s.m) de bu adete uyarak peygamber olmadan önce sakal bırakmıştı. Efendimiz (asv)’in ne zaman sakal bıraktığına dair belli bir tarihin olmaması da bu görüşü desteklemektedir. Çünkü, eğer daha sonra bıraksaydı, mutlaka bu sahabeler açısından çok önem arz edecek ve o zamanı her fırsatta vurgulamış olacaklardı.

– Bazı alimlere göre, sakal bırakmak ibadetle ilgili sünnet değil, Hz. Peygamber (s.a.s)’in gelenek kasdiyle yapmış olduğu sünnetidir. Buna sünnet-i zevaid de denir. Mahmud Şeltut ve Muhammed Ebu Zehra gibi zamanımızın bazı âlimlerinin görüşü bu şekildedir. Bu da Hz. Peygamber (a.s.m)’in sakalını çok önceden bıraktığına dair görüşleri desteklemektedir.

– Mekke fethinden iki yıl önce vuku bulan Hudeybiye anlaşması sırasında, müşriklerin temsilcisi Suheyl b. Amr’in Hz Peygambe r(a.s.m)’in sakalını tutup sıvazladığı bilinmektedir.