Sürme

Sürme

“Eski çağlara kadar giden bir süslenme vasıtasıdır. Arap kadınları “mikhale” denilen şişeler içerisinde korunan sürme maddesini kendi çocuklarının gözlerine çekerlerdi. Kirpiklerin iç kısmına çekilen sürmenin göze şifa verdiği ve kirpikleri güçlendirdiğine dair rivayetler vardır. Hz. Peygamber (asm) yatmadan önce “ismid” Artimnan adı verilen sürmeyi tavsiye etmiştir.” (Tirmizi, Libas)
“Sürme, Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetinde olan ve gözlere şifa veren bir ilaç niteliğindedir. Peygamber Efendimiz’in (asm) sürdüğü ve ashabına tavsiye ettiği “sürme çekme” işinin süslenme gayesi gütmediği açıktır. Bu sadece sıhhî endişe gütmektedir. Zaten akşam yatacağı sırada buna yer vermesi, maksadı göstermeye kâfidir.” (Kütüb-i Sitte)

Peygamber Efendimiz (asm) her gece gözlerine üçer defa sürme çekerdi
“İbn Abbas (ra) Peygamber’in (asm) bir sürme kutusu bulunduğunu her gece üç defa sağ gözüne üç defa sol gözüne sürme çektiğini söyledi.” (Nesai)
“Hz. Peygamber (asm) yatmadan önce “ismid” Artimnan adı verilen sürmeyi tavsiye etmiştir.” (Tirmizi)

İsmid sürmesi gözü kuvvetlendirir kirpikleri çoğaltıp uzatır
Resulullah (asm) ümmetine ısrarla sürmeyi övmüş ve tavsiye etmiştir
“İsmid ile gözlerinize sürme çekin! Çünkü o gözü kuvvetlendirir kirpikleri çoğaltıp uzatır.” (Tirmizi)

İsmid sürmesi gözü parlatır
“En iyi sürme ismid sürme taşıdır. Çünkü o gözü parlatır kirpikleri uzatır.” (Nesai)
“Gözünüze çekeceğiniz en iyi sürmeniz “ismid” isimli olanıdır. Çünkü o gözleri parlatır, kirpikleri büyültür.” (İbn Mace, Ebu Davud)

İsmid sürmesi saçın bitmesini sağlar
“Elbiselerinizden beyaz olanı giyiniz. Çünkü o, elbiselerinizin en hayırlılarındandır. Ölülerinizi de beyazla kefenleyiniz. Sürmelerinizin en hayırlısı ismid denen sürme taşıdır. Çünkü o, gözü cilalar ve saçı bitirir.” (Ebu Davud)

İsmid sürmesi göz çapaklarını giderir
“İsmidle sürmelenmeye devam edin çünkü o kirpikleri uzatır göz çapaklarını giderir ve gözü kuvvetlendirir.” (Taberani)