Allah Penguenlere Öyle Bir Yetenek Verdi Ki…

Penguenlerin Denizcilik Ve Havacılıktaki Yetenekleri Keşfedildi

Penguenlerin Denizcilik Ve Havacılıktaki Yetenekleri Keşfedildi.

BBC’de yer alan habere göre, Blue Planet (Mavi Gezegen) belgeseli kapsamında yapılan çekimleri inceleyen uzmanlar, penguenlerin suya dalmadan önce tüylerini kabartıp aralarına bolca hava doldurduğunu gözlemledi. Suda derinlere indikçe artan basınç, havayı sıkıştırıyor. 15-20 metre derinlikte, hava hacim yönünden yüzde 75 küçülüyor, tüyler kapatılıp arasında hapsediliyor.

Böylece, yüzeye hızlı yükseliş sırasında yeniden genişleyen baloncuklar sürtünmeyi azaltıp hızı artırıyor. Penguenlerin yüzeye yükselirken geride bıraktıkları köpüğü andıran beyaz baloncukların kaynağı ise penguenlerin tüyleri.

Penguenler bunu nereden öğrendi?

Uzmanların incelemesi sonucunda ortaya çıkan penguenlerin bu özelliği akla şu soruyu getiriyor. Penguenler bunu nereden öğrendi? İlk bakışta bile böyle bir özelliğin kullanılması için gereken bilgi düzeyinde bir penguenin fizik, kimya, hidrostatik, geometri, dinamik, mukavemet, hareket, manevra, termodinamik, matematik ve uzay ilişkileri gibi bazı temel bilimlere hakim olması gerekir. Yumurtalarından çıktıktan kısa bir süre sonra yüzen ve avlanmaya başlayan bu sanat eserleri, bu muhteşem yetenekleri nerede kazandılar?

RİSALE-İ NUR’DAN…

…hayvan, dünyaya geldiği vakit, âdetâ başka bir âlemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir; yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda bütün şerâit-i hayatiyesini ve kâinatla olan münâsebetini ve kavânîn-i hayatını öğrenir, meleke sahibi olur.

İnsanın yirmi senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder; yani ona ilham olunur.

Demek, hayvanın vazife-i asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir; ve mârifet kesb etmekle terakkî etmek değildir; ve
aczini göstermekle meded istemek, duâ etmek değildir.
Belki vazifesi, istidadına göre taammüldür, amel etmektir, ubûdiyet-i fiiliyedir…