Osmanlı Padişahlarının Hobileri

Konu: Osmanlı Padişahlarının Meslekleri
Osmanlı Padişahlarının Meslekleri konusunu değerlendirin.

FATİH SULTAN MEHMET: Bahçıvanlığa özel bir merakı vardı.üstelik mesleğinde iddialıydı ve bu yüzden boş vakitlerinin çoğunu bahçesine ayırır,bundan da büyük haz duyardı.seferler arasında kalan zamanlarında topkapı sarayı ve diğer sarayların bahçelerinde çalışmaktan zevk alırdı.ayrıca iyi bir kitap kurdu ve koleksiyoncuydu.

2.BEYAZID Okçuluğa merakı zaaf düzeyindeydi. öyle ki, ülkedeki ok ve yay imal eden ustaları istanbul da toplamış ve onlara özel bir çarşı bile yaptırmıştı.

Y.SULTAN SELİM:hobisi kuyumculuktu. şiire meraklıydı. nitekim bazı Türkçe şiirlerinin yanında Farsça bir divanı da vardır ve Almanya da nefs bir surette basılmıştır.Ayrıca Osmanlı padişahları içinde çok kitap okuyupta gözleri bozulan ve gözlük takan bilindiğiilk padişahdır.(bu arada diğer padişahlar içinde ençok muhabbetim Y.Sultan Selim edir.)

K.SULTAN SÜLEYMAN:şık giyinmeyi severdi. babası gibi kuyumculuğa meraklıydı ama şiir alanında komutanlığı ve yöneticiliğikadr iddialı bir padişahtı. divanında tam 2.779 gazel bulunmaktadır.divan şairleri arasında bile 1.olan zatın en fazla yaptığı gazel 1.825 adettir.ayrıc kunduracı olduğuna dair bir kayıt da vardır.

2.SELİM:Hacıların hac yolunda kullanacakları asalara hilaller yapar ve onlara hediye etmekten mutlu olurdu.kendi gidemese de br teselli olurdu ona.kitap okurken satırlarını takip etmek için kullanılan altın hilaller yaptığı ve bunların kuyruk kısımlarında kendi tasarımı olan formlarda değerli taşlar yerleştirdiği biliniyor.

3.MEHMET:kaşık ustasıydı.hattatlığa meraklıydı.iddialı bir şairdi.2si arapça,2 si farça olmak üzere 4 divanı bulunmaktadır.

1.AHMED:babası gibi kaşık ustasıydı.okçular için yaptığı fil dişi yüzükler sebebiyle “kemankeşler loncasına”aitti. “çerkes kamçılar”işlemekle maharetlidir.

2.OSMAN:çocukluğundan itibaren sarraçlığa ilgi duymuş,bindiği atlrın eğerlerini kendisi imal etmiştir.yeniçerilerin eline geçtikten sonraki son yolculuğunda eğersiz bir ata bindirilmiş olması,tarihin acı olaylarından biridir.

SULTAN İBRAHİM:deli diye bildiğimiz sultan,2.selim gibi hacıların asalarına hilal yapardı. onun “bağa”işçiliği yaptığıda biliniyor.