Ümmetimin arasında biri gelecektir. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife’dir. O, ümmetimin ışığıdır.

Kaynak: Hadis-i Şerif , Ebu Hureyre