Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz.

Kaynak: Riyadun-nasıhin