Nureddin Cerrahi ve Cerrahilik - Muzaffer Ozak

Nureddin Cerrahi ve Cerrahilik - Muzaffer Ozak

Allah Dostları 2 Serisinin 14. Bölümü Nureddin Cerrahi ve Cerrahilik – Muzaffer Ozak Belgeseli

Nureddin Cerrahi: (Pir-, Şeyh-, Nureddin Muhammed ibni Abdullah er-Rumi el İstanbuli el Cerrahi) (d. 1678, İstanbul – ö. 1720/21), Türk mutasavvıfı, Cerrahilik tarikatının kurucusu.

Nureddin Cerrahi’nin hem anne hem baba tarafından İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (sallalhu aleyhi ve sellem) soyundan geldiği söylenir. 1689/90’da ilmiyye mesleğine girerek mevleviyyet payesiyle Mısır’a gitti. Ailesini ziyaret etmeye İstanbul’a geri döndüğünde, Üsküdar’da Şeyh Ali Alaeddin Efendi ile görüşürken onun etkisi altında kaldı ve mevleviyyet payesini terk ederek tasavvufa yöneldi. Ali Efendi’nin tarikatina katıldı. Sülukunu tamamladıktan sonra şeyhinin emriyle Karagümrük’te Kethüda Canfeda Hatun Camii’nde vaaz vermeye ve tarikatını yaymaya başladı. Sultan III. Ahmet, gördüğü bir rüya üzerine Karagümrük’teki Cerrahi tekkesini yaptırdı. Nureddin Cerrahi, bu tekkede postnişin (şeyh) oldu. 1720/21’de vefat ettikten sonra bu tekkede gömüldü.

Muzaffer Ozak :
1916 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hacı Mehmed Nuri Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır. Karagümrük’teki Cerrahî tekkesinin bitişiğinde bulunan bir evde dünyaya gelen Muzaffer Ozak’ın babası âlim bir kimseydi. 2. Abdülhamid devrinde Huzur Hocalığı yapmıştı.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2