Niyet Allah  için olmazsa akıbet tehlikededir.

Söyleyen: Gavs-ı Sani Hz. (ks)