Din Dünyaya Karışmayacaktı da, 
Niye Bu Dünyaya Geldi Bu Din?

Söyleyen: Timurtaş Hoca (r.a.)