Pey-rev-i ra’y-i nefs-i emmâre
Ser-be-zencîr-i dîv-i betvâre

(Nefsin isteklerine teslim olup, peşinden gidenler,
Şeytan devinin zincirini, başına takmış demektir.)

Söyleyen: Şeyhülislam Bahâyî