Ne bilir okumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin
Yere gökten ne için indiğini Kur’an’ın

Mealen:
Ey sevgili!… Senin güzellik kitabının şerhini okumayan kişi
Kur’an-ı Kerîm’in gökten yere niçin indirildiğini nereden bilsin

Söyleyen: Fuzûlî