Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir.

Kaynak: Hadis-işerif, Taberani