Namaz İle Yeniden Dirilelim

Namaz İle Yeniden Dirilelim

 

”… Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır…” (Kur’an-ı Kerim / Meryem Suresi / 58-59-60-61. ayetler)

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2