Namaz dinin direğidir.

Kaynak: Mecmau’z-Zevâid, 2:271