Ümmetimden çalgı dinlemeyi helal kabul eden insanlar çıkacak.

Kaynak: Buhari, Fethul Bari 10/51