Mustafa Kemal Atatürk'ün Mal Varlığı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mal Varlığı

Mustafa Kemal’ın maaşı 28 liraydı, daha sonra 150 liraya çıkmıştı. Cumhuyrbaşkanlığı maaşı 5 bin, köşk ödeneği 2 bin TL idi. Bu paraları İş bankasında biriktirmişti. Daha sonra bu parayı vasiyeti gereği CHP’ye aktarılır.

Mustafa Kemal hayatta iken Türkiyenin en zengin kişisiydi. Mal varlığı olağanüstü büyüktü. Gayrimenkul zenginiydi. Türkiyenin en zengin sanayicisi idi.

Burada yer alan bilgiler TBMM sitesinde de yer almaktadır.

Mal varlığını aşağıdaki sayfaları tıklayara görebilirsiniz!

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7