Müslümanlığın Bu Hali Nedir?

Müslümanlığın Bu Hali Nedir?

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din günün maliki olan Allah’adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.1

Müslüman olmak, Müslüman gibi yaşamak ne kadar güzeldir. Böyle bir nimete kim sahip olmak istemez ki ve bizler şanslı olarak dünyaya geldik. Çünkü; bizler Müslüman bir aileden doğduk ve çevremizdekilerin büyük bir kısmı Müslüman. Bu insana verilebilecek en büyük nimetlerden bir tanesidir.

Nimet dediğimiz şey nedir? Diye sorsak muhtemelen verebileceğimiz cevap şu şekilde olacaktır; “ İnsanın yeme ve içme ihtiyacını gidermesidir.” diye tanımlarız. Yani nimet dediğimiz şey, aslında yemekten ve içmekten ibaret olan bir şey olmadığını bilmemiz gerekir. Mesela; sağlıklı olmak, imanlı olmak, güçlü olmak, bilgili olmak v.b gibi bunların hepsi de birer nimet oluyor aslında. Yani nimet dediğimiz; “ Maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz temel gıdamızdır.”

Müslüman olma nimeti, herkese bahşedilmez. Çünkü; kuru kuru müslüman olunmaz. Allahın emir ve yasaklarını hayatın her noktasına uygulayan ve Allahın rızasını kazanmaktır. Allahın rızası da emir, yasaklarında gizlidir. Bunun en güzel şekilde yaşayan ise Allahın sevgili peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v)’dir. Onun hayatını iyi bir şekilde anlarsak ve yaşarsak, işte o zaman gerçekten müslüman oluruz.

Ama gel gelelim şimdi Müslümanlığın durumuna baktığımızda durumun ne kadar içler acısı olduğunu görürüz. Çevremizdekilere Müslümanmısın? Diye sorduğunda “ Elhamdülilah Müslümanım” diyor. Allahın emir ve yasaklarından bihaber. Haber olanlarda imanın zayıflığından yerine getirmiyor. Yerine getirmediği gibi, öylesine iğrenç davranışlar sergiliyorlar ki, anlamak mümkün bile değil. Hayatımızın bütün merkez noktalarını müslüman olmamıza rağmen, batı odaklı yapıyoruz. Öylesine batının esiri olmuşuz ki, onların bütün yaptıklarını hayatımızın her noktasında uyguluyoruz. Örnek vermeye bile gerek yok, çünkü; hayatımızın bütün noktalarında onların eserlerini görebiliriz.

Kıyafetten tutun, yemekten, içinmekten, Sanat’a kadar hayatımızı işgal etmişler. Birde şu konu var tabii; 1924 yılında Cuımhuriyet kurulduktan sonra, hilafetin kaldırılmasıyla ilk büyük darbeyi aldık. Bir kısım devrimler yapılarak, iyice dinimizin, özümüzden bizleri kopardılar.  Bakalım isterseniz neler yapılmış;

* Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

 • 20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.
 • Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.
 • 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.- a) Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı.- b) Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.
 • 8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den
 • 10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—Almanya’dan
 • 1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

  • 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi
  • 1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
  • 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
  • 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.

   Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

   • 25 Kasım 1925’de “Şapka Kanunu” çıkarıldı.
   • 30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.
   • 1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı “”gibi)
   • 1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.
   • 1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.
   • 1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.
   • 24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.
   • Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi:

   Hayatımızı tamamen değiştirmişler. Dilimizden, giyiyimizde, kültürümüzden tamamen uzaklaştırmışlar.. Şimdi ki nesilde onların eseri. Gençlik bozulmuş, kültürümüz yozlaştırılmış, ahlak çökmüş, birlik ve beraberlik yerine kin, öfke ve kışkançlık sarmış. Bu sizin eseriniz, uyanın Ey Müslüman Kardeşlerim Uyanın…

   Muharrem İBİŞ
   ______________________________________________________________
   1 Fatiha (1-7)