ABD’de İslâm’ın yayılmasında çok önemli bir yeri olan ve zulme karşı başkaldırının sembolü haline gelen Malcolm X, bundan tam 43 yıl önce bir suikast sonucu şehit edilmişti

ABD’de zulüm altında olan siyahların mücadelesi içerisinde önemli bir yer edinen ve Müslüman olduktan sonra “Siyah Müslümanların” mücadelesini dillendiren Malcolm X, İslâm’ın “ırkçılık” hakkındaki ruhuna vâkıf olunca, X olan soyadını da değiştirdi ve renk gözetmeksizin İslâm mücadelesini sürdürdü
Zulme karşı başkaldırı ve İslâmi mücadelenin sembol isimlerinden birisi olan Müslümanların çekilmiş kılıncı Malcolm X, bundan tam 43 yıl önce şehit edilmişti Hemen her türlü zulmün yanında özgürlük mücadelelerinin de her şekliyle yaşandığı bir ortam olan Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Malcolm X, Amerikalı beyaz tedhişçilerin teşkilatı olan “Ku Klux Klan” tarafından evleri yakıldıktan sonra isyan fikriyle tanıştı.

19 Mayıs 1925 Omaha’da beliren bu küçük “siyah nokta”, bir suikast sonucu şehit edildiği 1965 yılına geldiğinde, renkten uzak, ümmet fikriyle şereflenmiş, Yaradan’ın lütfettiği “kardeşlik” ruhunun en “renkli” savaşçısıydı.

“HAPİSHANE EĞİTİMİ” VE DEĞİŞEN RUH DÜNYASI
Asıl adı Malcolm Little’dı ve Massachusetts’te siyahların yaşadığı mahallede ilköğrenimini tamamladı Çok istemesine rağmen üniversiteye gidemeyince küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı Michigan ve Boston derken, kendini birden Harlem’de buldu Bir siyah olarak, kendisine dayatılan yaşama biçimi, onu sonunda hapishaneye düşürdü Üniversiteyi Harlem sokaklarında tamamlaması ve doktora tezini de hapishanede hazırlaması, hayatının en ilginç ve belirleyici özelliklerinden

MalcomX

MalcolmX

“Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra hapishanedir” sözleriyle hiç kimsenin çaresiz ve çözümsüz olmadığını vurguladı
Yedi yıllık “hapishane eğitiminden” sonra, başka bir Malcolm X olarak Harlem’e geri döndü Hapisten önce bir sokak serserisiyken, artık Amerika’da büyük bir hızla gelişen İslâm’ın etkili ve ateşli bir temsilcisiydi.

ÖNCE; “SİYAH MÜSLÜMANLAR HAREKETİ”

Afrikalı atalarının artık kendisi başta olmak üzere, kimse tarafından bilinmediğinin simgesi olarak Little olan soyadını X olarak değiştirdi Elijah Muhammed’in öncülüğünü yaptığı “Siyah Müslümanlar Hareketi” Malcolm X’le birlikte daha da kuvvet kazanarak yayıldı Artık Malcolm, Elijah Muhammed’in başkurmayıydı Ancak çok geçmeden aralarında anlaşmazlıklar yaşandı

VE İSLÂM KARDEŞLİĞİ

İslâm’ı bütün incelikleriyle kavrayabilmek ırk, renk ve dil ayrımı yapmadığını görebilmek için Hacc’a gitmesi gerekiyordu O Amerika’da bildiği İslâm’la, Hacc’da Mekke’de gördüğü İslâm arasında dağlar kadar fark olduğunu anlayınca, X olan soyadını El Şahbaz’a çevirdi Çünkü o, “Gözleri mavinin en mavisi, saçları sarının en sarısı insanlarla aynı tabaktan yemek yemiş, aynı saflarda omuz omuza namaz” kılmıştı.

Başlangıçta, ilk siyah Müslüman hareketinin öncüsü Elijah Muhammed’in bağlısı olarak ırkçı düşünceler taşıyorken, Hacc dolayısıyla İslâm dünyasına yaptığı bu gezi, onu bu düşüncelerden döndürdü Artık kendisini İslâm’ın sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı evrensel mesajını tüm dünyaya iletmeye adamıştı 1964’de Müslüman Camii’nin kurulacağını ilan etti Haziran 1964’de Afro-Amerikan Birliği Organizasyonu’nun ilk kamu mitingini yaptı 1964 Kasım ayında Afrika’ya gezi yaptı 14 Şubat 1965’te Malcolm’un evi bir ateş bombası ile tahrip edildi Amerika’da Müslümanlığın yayılmasında üstün başarılar gösteren Malcolm X, son nefesine kadar tebliğ yapmayı sürdürdü ve bu amacını kitleler çapında gerçekleştirmeye çalıştığı toplantılarından birinde suikasta uğrayıp, 21 Şubat 1965’te şehit edildi. (Abdulhamit Güler / Vakit)

Yeni Afrika Bağımsızlık Hareketi Bildirisi

 • Bir taş at
 • Bir taş daha at
 • Bir şiir ateşle
 • Bir yumruk yükselt
 • Sesini yükselt
 • BİR ÇOCUK YETİŞTİR
 • Bir maske tak
 • Duvara bir slogan yaz
 • Şehitleri an
 • Bir hayal kur
 • BİR BARİKAT KUR
 • Tarihine sahip çık
 • Sokaklara sahip çık
 • Bir slogan at
 • Bir kurşun at
 • Bir tohum ek
 • Bir ateş yak
 • Bir cam kır
 • TERLE
 • Sahte belge düzenle
 • Bir bildiri bastır
 • Bir kanun kaçağını barındır
 • Bir yara sar
 • Bir dosta sevgi göster
 • SİLAHINI TEMİZLE
 • Hakikati söyle
 • Bir miting düzenle
 • Arkanı kolla
 • Gökyüzüne bak
 • İZ BIRAKMA
 • İşçilerden öğren
 • Bir yoldaşa öğret
 • Bir hücreyi ziyaret et
 • BİR SAVAŞ ESİRİNİ KURTAR
 • FBI’ın gizli dosyalarını çal
 • Kendi kalbini çal
 • Parolayı aklında tut
 • Bir aynasızı silahlandır
 • Bir füzeyi çalışmaz hale getir
 • Bir fıkra anlat
 • Bir plan yap
 • Bir ümit ışığı gör
 • İsmini değiştir
 • Bir teoriyi test et
 • Bir dogmaya meydan oku
 • Korkunu kullan
 • Bir damla gözyaşı akıt
 • HARİTAYI İNCELE
 • Hainlerle hesaplaş
 • Ağırlığını hakkıyla taşı
 • Biraz daha ağırlık kazan
 • Sevmek için mücadele et
 • SEVDİĞİNİ BİR DAHA SÖYLE
 • Sınırı aş

(Malcolm X)

Malcolm X’in Bazı Sözleri

“BY ANY MEANS NECESSARY”
GEREKEN HER YOLLA

“When a person places the proper value on freedom, there is nothing under the sun that he will not do to acquire that freedom. Whenever you hear a man saying he wants freedom, but in the next breath he is going to tell you what he won’t do to get it, or what he doesn’t believe in doing in order to get it, he doesn’t believe in freedom. A man who believes in freedom will do anything under the sun to acquire . . . or preserve his freedom.”

Bir insan özgürlüğe doğrudürüst önem verdiğinde, güneşin altında, o özgürlüğü elde etmek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Ne zaman birinin özgürlük istediğini söylediğini duyduğunuzda, ama sonraki nefesinde onu almak için ne yapmayacağını veya onu almak yolunda yapılmasına inanmadıklarını anlatacaksa, o kişi özgürlüğe inanmıyordur. Özgürlüğe inanan bir adam özgürlüğünü elde etmek veya onu muhafaza etmek için güneşin altında herşeyi yapacaktır.

“You show me a capitalist, and I’ll show you a bloodsucker.”
Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.

“Nonviolence is fine as long as it works.”
Şiddet kullanmamak iyidir, işe yaradığı sürece.
“You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom.”
Huzuru özgürlükten ayıramazsınız çünkü hiç kimse özgürlüğüne sahip olmadan huzur içinde olamaz.

“Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you’re a man, you take it.”
Kimse sana özgürlük veremez. Kimse sana eşitlik veya adalet veya başka birşey veremez. Eğer adamsan, sen alırsın.

“The only way we’ll get freedom for ourselves is to identify ourselves with every oppressed people in the world. We are blood brothers to the people of Brazil, Venezuela, Haiti, Cuba — yes Cuba too.”
Özgürlük elde edebilmemizin tek yolu kendimizi dünyadaki her mazlum insanla birlikte tanımlamaktır. Biz Brezilya, Venezuela, Haiti, Küba, – evet Küba’nın da- halklarıyla kan kardeşiyiz.

“I am not educated nor am I an expert in any particular field. But I am sincere and my sincerity is my credentials.”
Ben eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzman değlim. Ama samimiyim ve samimiyetim benim referansımdır.

“I believe in a religion that believes in freedom. Any time I have to accept a religion that won’t let me fight a battle for my people, I say to hell with that religion.”
Ben özgürlüğe inanan bir dine inanıyorum. Ne zaman insanlarım için savaşmama izin vermeyen bir dini kabul etmek zorunda kalsam, o dinin canı cehenneme derim.

“You’re not supposed to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.”
Gerçekle yüzyüze gelemeyecek kadar vatanseverlikle kör olmamalısınız. Yanlış yanlıştır, kimin söylediği önemli değil.

“Power never takes a step back except in the face of more power.”
Güç asla geri adım atmaz, daha fazla güç kazanmak dışında.

“A man who stands for nothing will fall for anything.”
Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi birşey için yıkılacaktır

“We are nonviolent with people who are nonviolent with us.”
Bize şiddet uygulamayanlara karşı biz de şiddet uygulamayız.

“Concerning nonviolence, it is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks.”
Şiddet kullanmamaya dair, bir insana ölümcül atakların kurbanı olduğunda kendisini savunmamayı öğretmek suçtur.

“If you’re not ready to die for it, put the word ‘freedom’ out of your vocabulary.”
Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, “özgürlük” kelimesini lûgatınızdan çıkarın.

“Without education, you’re not going anywhere in this world.”
Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir yere gitmiyorsun.


“It is a time for martyrs now, and if I am to be one, it will be for the cause of brotherhood. That’s the only thing that can save this country.” – February 19, 1965 (2 days before he was murdered by Nation of Islam followers)
Zaman şehitlik zamanıdır, ve ben bir şehit olacaksam, bu kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey budur. – Şehadetinden iki gün önce.

“You don’t have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being.”
Özgürlük için savaşmak için bir erkek olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken aklı başında bir insan olmanızdır.

“I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination. I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.”
Ben bir ırkçı değilim. Her türlü ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşıyım. Ben insanlara ve insanların renklerinden bağımsız saygı duyulması gerektiğine inanırım.

“I don’t see an American dream, I see an American nightmare.”
Amerikan rüyası görmüyorum, Amerikan kabusu görüyorum.

“If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.”
Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağlar.

“It doesn’t mean that I advocate violence, but at the same time, I am not against using violence in self-defense. I don’t call it violence when it’s self-defense, I call it intelligence.”
Şiddetin avukatlığını yaptığım anlamına gelmesin, ama aynı zamanda, nefsi müdafaa için şiddet kullanılmasına karşı değilim. Nefsi müdafaada olunca ona şiddet demem, aklını kullanmak derim.

“People don’t realize how a man’s whole life can be changed by one book.”
İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller.

“The future belongs to those who prepare for it today.”
Gelecek, bugünden onun için hazırlananlara aittir.

“I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against.”
Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

{slide=MalcolmX’in Hayatını Görmek İçin Burayı Tıklayınız.}

Malcolm X (Malcolm Little ve daha sonrasında Hacı Malik el-Şahbaz, İngilizce: El-Hajj Malik Shabazz ) (Omaha, 19 Mayıs 1925 – New York, 21 Şubat 1965), ABD’li siyaset adamı, siyah hakları savunucusudur.

1952’de Malcolm X adıyla Siyah Müslümanlar Hareketine girdi. Elijah Muhammad’ın yolunu izledi ve ona ABD içinde tümüyle bağımsız olacak bir siyah cumhuriyetinin kurulması fikrini benimsetti. Ancak Mart 1964’de iki önderin arası açıldı; Malcolm X, Afrika – Amerika Birliği örgütünü kurdu ve 1964’de Afrika ile Ortadoğu’ya (Mekke’de hac için bulundu) iki gezi yaptı. Dönüşünden 1 yıl sonra da öldürüldü.

Massachusetts’in siyah mahallesinde ilköğrenimini bitirir. Çok istemesine rağmen, üniversiteye gidemeyince, küçük yaşta çalışmak zorunda kalır. Michigan ve Boston derken, kendini birden Harlem’de bulur. Bir siyah olarak, kendisine dayatılan yaşama biçimi, onu sonunda hapishaneye düşürür. Üniversiteyi Harlem sokaklarında tamamladığını ve doktora tezini de hapishanede hazırladığını uzun uzun anlatır. O okuma açlığını hapishanede giderir. Doymak bilmez bir istekle hapishane kütüphanesindeki kitapları tek tek okur. Hapishane yılları için: “Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra hapishanedir” diyerek, hiç kimsenin çaresiz ve çözümsüz olmadığını vurgular.

O, yedi yıllık “hapishane eğitiminden” sonra, başka bir Malcolm X olarak Harlem’e geri döner. Hapisten önce bir sokak serserisiyken, şimdi Amerika’da büyük bir hızla gelişen İslam’ın etkili ve ateşli bir temsilcisidir.

Malcolm Little olan soyadını Harlem’de X olarak değiştirir. Yeni soyadı, onun Afrikalı atalarının artık kendisi başta olmak üzere, kimse tarafından bilinmediğinin simgesidir. Elijah Muhammed’in öncülüğünü yaptığı Siyah Müslümanlar Hareketi Malcolm X’le birlikte daha da kuvvet kazanarak yayılmaktadır. Artık Malcolm, Elijah Muhammed’in baş kurmayıdır. Fakat Elijah Muhammed’in zina yapmasına karşı çıkması, daha sonra da Elijah Muhammed’in, Malcolm’a, Başkan Kennedy’nin öldürülmesi hakkındaki yetkisiz ve iğneleyici sözlerinden ötürü sessiz kalmasını emretmesi, Malcolm’un kendi hareketi içinde izole edilmesine sebep olur.

Gerçek İslam’ın Elijah’tan çok uzak olduğunu biliyordu. Ancak İslam’ı bütün incelikleriyle kavrayabilmek ırk, renk ve dil ayrımı yapmadığını görebilmek için Hac’a gitmesi gerekiyordu. O Amerika’da bildiği İslam’la, Hac’da Mekke’de gördüğü İslam arasında dağlar kadar fark olduğunu anlayınca, X olan soyadını El Şahbaz’a çevirdi. Çünkü o “gözleri mavinin en mavisi, saçları sarının en sarısı insanlarla aynı tabaktan yemek yemiş, aynı saflarda omuz omuza namaz” kılmıştı.

Başlangıçta, ilk siyah müslüman hareketinin öncüsü Elijah Muhammed’in bağlısı olarak ırkçı düşünceler taşıyorken, Hac dolayısıyla İslam dünyasına yaptığı bu gezi onu bu düşüncelerden döndürdü. Artık kendisini İslam’ın sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı evrensel mesajını tüm dünyaya iletmeye adamıştı. Bu amacını kitleler çapında gerçekleştirmeye çalıştığı toplantılarından birinde suikasta uğrayıp, 21 Şubat 1965’de öldürüldü.

X, Manhattan’da bulunan Audubon Balo salonunda konuşma yaparken[1]bir kişi “Zenci, ellerini cebimden çek!” (“Nigger, get your hand outta my pocket!”) şeklinde bağırdı.[2][3]Bu bağırma üzerine korumalar adama yönelirken, bu kişi daha hızlı davrandı ve namlusu kesilmiş tüfekle Malcolm X’i göğsünden vurdu. Başka yere konuşlanmış diğer iki arkadaşı ile birlikte X’i 16 kez vurdular. Salonda bulunanlar suikastçıların bir tanesini yakalayıp darp ettilerse de diğer ikisi profesyonelce olay yerinden kaçtı.[4]Malcolm X, aldığı yaralarla uzun sürmeden öldü. Cinayet zanlısı olarak Talmadge Hayer adındaki, ama Thomas Hagan olarak bilinen ve kendisini Müslüman olarak tanıtan Siyah şahıs tutuklandı. Diğer zanlılar Norman Butler ve Thomas Johnson ile birlikte üç kişi yargılandılar. Yargılamada kimi suçlamalar düştü, suikastı başkasının işlediği tezleri ortaya atıldı. Ama bu üç zanlı hayatına devam etti. Şu an Hayer; Mücahid Halim olarak tanınmakta, Butler; Muhammad Abdül Aziz olarak tanınmakta ve Harlem Camisi başkanlığını yürütmektedir. Johnson ise Halil İslam ismini almıştır.[5]

Malcolm X isimli sinema filmi ile yaşamı çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur.

{/slide}