Ebü’l-Hasen (r.a)’den:
Peygamber(s.a.v)’in yanında oturuyorduk.

Adamın biri kalkıp giderken, ayakkabısını orada unuttu.

Bir başkası da kalkıp onun ayakkabını getirdi
Ve altına koyup üzerine oturdu.

Adam biraz sonra dönüp:

– Hani benim ayakkabım ? diye sordu.

Oradakiler:

– Biz görmedik, dediler ve adam bir hayli telaşlandı.

Sonra ayakkabının üzerine oturan adam:

– İşte ayakkabın, dedi

Bunun üzerine Efendimiz:

– Müslüman kişiyi telaşa düşürmek ne kötü bir şeydir, buyurdu.

Adam:

– Ya Resulallah ! Ben şaka olsun diye yaptım, dedi.

Efendimiz (SAV) :

– Müslüman kişiyi telaşa düşürmek ne kötü şeydir,
Dedi ve bunu iki veya üç kere tekrarladı..

Kaynak: et-Terğib ; c: IV; s: 263 (Taberani’den naklen)