7- Eski Ahit, Tekvin, 17. Bab : “Hz. İsmail’in validesi olan Hacer, evlat sahibi olacak. Ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki, O veledin eli, umumun üstünde olacak ve umumun eli huşu ve itaatle ona açılacak”
Tevratın bu ifadeleri de Efendimizden haber vermektedir. Zira daha önce açıkladığımız gibi, Hz. Hacer’in oğlu olan Hz. İsmail’in soyundan, Efendimizden başka bir peygamber gelmemiştir.

8- Eski Ahit, İşaya, Bab 42: “Musa dedi: Rabbim, ben Tevrat’ta öyle bir topluluk görüyorum ki, onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allaha iman ederler. Onları benim ümmetim kıl.” Allah şöyle dedi: “O Muhammedin ümmetidir”…
Muhammed ismi, semavi kitaplarda: Müşeffeh, Münhamennâ ve Himyâtâ gibi Süryani isimler suretinde “Muhammed” manasındaki İbrani isimleriyle gelmiştir. Yoksa açık “Muhammed” ismi az vardı. Bu azı da Yahudiler tahrif etmişlerdir. Ayrıca burada, Hz. Musanın Tevrat’ta gördüğü topluluğu vasfederken kullandığı cümlelerde çok ilginçtir.
Hz. Musa o topluluğu anlatırken; “Onlar insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve Allaha iman ederler.” buyurmuştur. Bu ifadelerin aynısı Kur’an da, Ali İmran suresi 110. ayette şöyle geçer:

“Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allaha iman edersiniz.”

Görüldüğü gibi, Tevrat’taki Hz. Musa’nın ifadeleriyle, Kur’andaki ayet arasında tam bir uyum vardır. Bu uyum ispat eder ki, Hz. Musa’nın gördüğü ümmet, ümmet-i Muhammed’dir.

Alternatif Video Seçeneği 1