Musab Bin Umeyr (r.a.)

MEDİNE’Yİ PEYGAMBER’E HAZIRLAYAN SAHABİ
MUSABBİN UMEYR

“Ey Musab, yemin ederim ki ben seni Mekke’de gördüğüm zaman senden daha pahalı elbise giyen, daha nazik, daha kibar ve senden daha güzel saçları kıvrım kıvrım bir yiğit yoktu.”
Peygamber efendimiz böyle söylüyordu Musab için. O Mekke’nin en zengin ve ileri gelen ailelerinden birine mensup gençlerindendi. Tüm zenginlik ve şöhretine rağmen Hz. Muhammed (S.A.V.)’in yüce çağrısı geldiğinde Müslüman olan ilk kırk sahabeden biri oldu. Müslüman olan diğer insanlar gibi o da türlü eziyet ve işkencelere maruz kaldı. Ancak o biliyordu ki gerçek huzur ve mutluluk Allah (c.c.)’un gösterdiği yolda ilerlemekti. Hz. Muhammed (S.A.V) başta olmak üzere bir avuç Müslüman ile birlikte Musab da türlü zorluk ve eziyetlere göğüs gerdi. İslamın yayılması için çalıştı.
Medine’ye hicretten önce giderek orada insanlara İslamı ve güzelliklerini anlattı. İslamın yayılmasında önemli bir rol üstlendi. O aynı zamanda İslam ordusunun sancaktarı idi. Ve o en yüksek mertebelerden biri olan şehitlik mertebesine ulaşanlardan oldu. Bu animasyon film Musab Bin Umeyr’in örnek hayatından kesitlerin anlatıldığı bir yapımdır…

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3