el-Müntekim - ya Müntekim

el-Müntekim - ya Müntekim

el-Müntekim | ya Müntekim

Müntekim : İntikam alan
Al-Muntaqim : The Avenger who ustly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (1)
“Allah’ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap var. Öyle ya, Allah’ın izzeti var, intikamı var. ” (2)
“Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.” (3)
“Allah daima galiptir, öç alandır.” (4)
“Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar.” (5)

-Müntakım, isyan edenlerin belini büken, emir ve yasakları çiğneyenleri ve azgın tağutları türlü uyarılardan ve kendilerine süre tanıdıktan sonra şiddetli cezalarla cezalandırandır. O’nun intikamı, acilen cezalandırmaktan daha ağırdır. Çünkü acil ceza, kişinin daha fazla günah işlemesine mani olur. Bu da kendisinden şiddetli intikam alınmasını önler.

-Allah’ın intikamı, insanlarınkiden dört yönüyle farklıdır.

-Allah’ın intikamı, bütün yalanlayanları ve şirk koşanları kapsayan genişliktedir. Başkası bu kadar geniş intikam gücüne sahiptir. O’nun intikamı, kulun emir ve yasaklarına uymaması, kendisi ve Resulü’ne itaat etmemesi nedeniyledir.

– İntikam alma gücünün sürekli olması. İntikam hak eden hiçbir kul O’ndan kurtulamaz.

– O’nun intikam alması başkasının eziyet görmesine bağlı değildir.

– İntikam almak için başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur.

 

Bu İsmi Bilmenin Faydaları:

– Allah’ın intikamından korkmak ve O’na isyan etmekten kaçınmak.

– Kulun, düşmanlarından intikam alması caizdir. Haklı olarak intikam alması gerektiğinde kesinlikle Allah’ın beklediği sınırların dışına çıkmamalıdır. Eğer bunu Allah için ve İslam’ın gerektirdiği şekilde ilahi bir cezayı uygulamak için yapıyorsa, bu fiiline karşılık Allah’tan sevap da alır.

– Allah’ın azamet ve ululuğunu  bilen O’nun intikamından çekinir.

– Her müslüman, allah’tan başka gerçek intikam  sahibi olmadığını bilmelidir.


Kaynaklar:
1) Araf, 136
2) Ali İmran, 4
3) Duhan, 16
4) Maide, 95
5) Buruc, 8
6) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004


 

 

Diğer Bölüm…

Suçları, adaleti ile müstahik oldukları cezaya çarpan …

“Suçlulardan intikam alan” anlamına gelen “el-Müntekim” ismi celili bu şekliyle Kur’an’ı Kerim’de yok. Çoğul olarak el-Müntakımün olarak üç defa geçmekte. Ancak beş defa “intikam aldık” bir defa “intikam alır” üç defa “biz intikam alıcıyız” dört defa “Allah (CC) intikam sahibidir” diye tanıtılmakta.

“Bunun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek üzerimize bir hak oldu.”[1]

Kendini ilah yerine koyan insanları kendine kul yapan firavun bu dünyada cezalandırıldı.

Ad kavmi Semud kavmi bu dünyada iken cezalandırıldılar. Ama bir çok kafir, asi, insanlığın üzerine ateş saçanlar, yeryüzünde hep bozgunculuk çıkaranlardan Allah (CC) ahirette intikam alacak ve onları bir kıvılcımı dünyayı kasıp kavuracak olan cehennemine atacaktır. Yanar dağlardan akan lavlar cehennemin bir kıvılcımına denk olmaz. Ona göre hareket edelim el-Müntakıme iman edenler olarak yeryüzünde insan neslini ve yeryüzü nimetlerini yok etmeye çalışan, yakmaktan, yıkmaktan zevk alanların ıslahı için onlara zaman tanıyalım.

İslah olması için yollarını gösterelim. Eğer ıslah olmazlarsa insanlığın selameti için Rabbimizin koyduğu kurallar içinde cezalandırma yoluna gidelim.

Kendi içimizin intikam susuzluğunu gidermek için kendi koyduğumuz kurallarla cezalandırmayalım. Avfederken de cezalandırırken de Rabbimizin (CC) koyduğu kurallara uymazsak afvederken de cezalandırırken de zulmetmiş oluruz.

Çayırda yayılan birlerce kuzuya saldıran bir kurt’a acımak bir tane kuzuya acımamaktır.Bu günkü batı hukuku kurtlar tarafından hazırlandığı için kuzuları değil kurtları koruyor.

Allah-ü Teala (CC)’nın intikamı vardır. Hepimiz, fertler, cemiyetler bundan tir tir titremeliyiz; çünkü Allah’ın (CC) muahazeresi çok elemli ve pek şiddetlidir.

ALLAH’IN (CC) SEVMEDİKLERİ VE BUNLARIN AKIBETLERİ:

Allah-ü Teala (CC), buyruklarına isyan edenleri, yer yüzünde türlü fesat çıkaranları, çeşitli zulümlerle Allah’ın (CC) kullarını canından bıktıranları, kafirleri, müşrikleri, kötü huyluları sevmez. Fakat adeti öyledir ki, sevmediği bu herifleri hemen kahredivermez. Bir zaman mühlet verir, verir amma bu mühletin arkası o kadar müthiş ve o kadar korkunçtur ki, bunun en hafif temsili: Böyle çeşitli günahlar içinde kulaç atarak tevbe ve istiğfar ile Allah’ın (CC) afv ve keremine dönmeyi akıllarına bile getirmeyen gafiller, biraz ilerde şiddetle çarparak param parça olacakları duvarı görmeden, dolu dizgin at koşturanlara benzer. Halbuki dünyada bu ve benzerleri tüyler ürpertici facialar, ahiretteki intikam-ı ilahinin pek küçük birer örneğidir. Çünkü dünyadaki facialar ölümle biter, Cehennem azabı ise sonsuz bir şekilde tekrarlanır durur. Bu azaba ait bir iki hadis-i şerif:
Cehennem’in ateşi tasvir ediliyor: “Dünyanın bir başında bulunması farzolunan bir kıvılcımın hararetini, öbür başındaki insan duyacak”[2]

CEHENNEMDE YEMEK:

“Dünyaya bir damlası düşse, bütün insanların yiyeceğini, içeceğini bozmağa kafi gelecek derecede acı olan bir / şeyi, her gün yiyenin hali nasıl?”[3]

CEHENNEMDE İŞKENCE AYETLERİ

“Bütün insanların ve cinlerin birleşerek kaldırmağa gücü yetmiyecek ve bir dağa vurulsa o anda toz haline getirecek derecede ağırlığı bulunan demir kırbaçlar.”[4]

CEHENNEM AZABININ MÜDDETİNE AKIL ERDİRİLMEZ:

“Veyl, Cehennemde bir deredir ki, kafir oraya düşer de, kırk sene sonra dibine erişmez.”[5]

İnsanoğlu dünya güneşinin yakıcı hararetine, bir polis kamçısına, bir karınca ısırmasına tahammül edemezken, onun Cehennem ateşinin hararetine, zebanilerin kamçısına, ateşten yaratılmış ve etrafında kaynaşan yılan ve akreplerin ızdırabına tahammül etmek zorunda bırakılması ve sonra, hele bu azabın sonsuzluğu ne müthiş bir ızdıraptır. İnsanca yaşamak için Allah-ü Teala (CC) sınırlar çizmiş, ortaya kanun koymuştur. Allah’ın (CC) bildirdiği sınırlardan dışarı çıkmak ve Allah’ın (CC) kanununa göre değil, nefsani arzularına göre yaşamak isteyen heva düşkünlerini Allah (CC) mahv ve helak edeceği zaman, çok defa öyle istidrac verir ki, her istediği zahmetsizce meydana geliverir. O da şımardıkça şımarır, yükseklerden uçmağa başlar, nihyet bir gün ansızın belasını bulur.

Zira yüksekten uçanın düşüşü çok vahimdir.

Zulme, küfre kayan cemiyetler de böyledir. Fir’avun, Ad ve Semud kavimleri gibi, vaktiyle dünyada yaşamış şevketli ve kuvvetli milletler, ellerindeki kuvvete güvenip Allah’ın (CC) ayetlerini inkar ederek hiçe saymışlardı. Sonunda her biri bir türlü felaketle bu alemden yok oldu gitti. Ellerindeki kuvvet kendilerini kurtaramadı. Onları saran şiddetli felaketlerin, küfür ve inkar yollarında, onların izince gidenlerin hepsinin başına geleceğini Kur’an birçok ayetlerinde haber vermiştir. Hele Allah’a inanmış ve O’nun (CC) buyruklarına göre yaşamakta bulunmuşken azıp da, yoldan çıkan bir milleti, Allah-ü Teala (CC) dinsiz, imansız ve merhametsiz kafirlerle terbiye eder, onları başlarına musallat kılar. Bu ne korkunç bir felakettir. Salih ellerde ıslahı kabul etmiyen milletleri bekliyen akıbet budur.

 

Dua: Ya Rabbi (CC)! Hak edenlere cezasını adaletle veren Sensin. Emirlerine isyan edenleri sevmezsin.

Allahım (CC)! Bizi yeryüzünde fesat çıkaranlardan uzak tut. Kötülüklerinden muhafaza et. bizi kendi nefsimizle bir an olsun başbaşa bırakma.

Ey Allahım (CC)! Bizi hayır ve refah vesilesi olan iman ve temiz ahlaktan ayırma. (AMİN)


Kula Gerekenler:
İman ve temiz ahlak kazanmalı. Çünkü bunlar hayır ve refah kaynaklandır. Bu kaynaklan çok titizlikle muhafaza etmeli, kurutup köreltmemeli, çünkü o zaman hayr ve refah kesilir, onun yerine darlık ve ızdırap gelir. Bilinmelidir ki, gerek tek bir şahıs olsun gerek bir ev halkı, gerek bir şehir ahalisi, gerek bir millet olsun, Allah-ü Teala (CC) kendilerine verdiği rahat ve refahı, huzur ve afiyeti değiştirmez, onlar iyi gidişlerini değiştirmedikçe, İyi hallerini, kötü huylara çevirenlerin şeref ve ni’metleri zail olur.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: Her gün 630 kere “Ya Müntekim” zikrine devam edene hiç kimse kötülük yapmaz.
Cinnlerin musallat olduğu kimseye karşı 630 kere “Ya Müntekim” ism-i şerifi okunursa, derinden kurtulur..


Kaynaklar:
[1] Rum S. A.47
[2] Hadis-i Şerif Meali
[3] Hadis-i Şerif Meali
[4] Hadis-i Şerif Meali
[5] Hadis-i Şerif Meali