el-Mukaddim - ya Mukaddim

el-Mukaddim - ya Mukaddim

el-Mukaddim | ya Mukaddim

Mukaddim : Dilediğini maddii manevi nimetler verip öne geçiren

Al-Muqaddim : The Expediter  who brings forward whatever it wills.

Yüce Allah, istediği kimseleri önegeçirir. Bu öne geçirmedini konularda olduğu gibi yaradılış ve maddi konularda da olur. Yüce Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Kimine zenginlik vermiştir, kimine vermemiştir.

Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini zikretmeden yalnız ötekiyle dua etmek caiz değildir. Her ikiside Allah’ın fiili  sıfatlarındandır. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan O’dur. Öne alınan kimse yüksek mertebeler çıkar. Geri bırakılan ise en aşağı mertebelere iner. Geri bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz. Bu iki ismi birlikte zikretmek, ayrı zikretmekten daha güzeldir.

Bu İsmi bilmenin Faydaları:
Müslüman, Allah’ın öne çıkardığını öne çıkarmalı arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır.

Allah’ın Mukaddim ve Muahhir olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de Allah’tan ümit kesmez. Zira Allah’a uzak gibi görünen nice kimseler yakın, yakın gibi görünen nice kimseler de gerçekte O’ndan uzaktır.

Daima kötü sondan, günahları öne alıp ibadetleri ertelmekten Allah’a sığınmalıdır.


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
2) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
3) Kubbealtı Lugatı, İlhan Ayverdi,3. Baskı, 2008


Diğer bölüm…

İstediğini ileri geçiren, öne alan…

“Öne geçiren” anlamına gelen “el-Mukaddim” İsm-i Şerifi Kur’an-ı Kerim’de bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf Suresi 28. Ayet-i Kerime’de “Kaddemtü” fiili, İbrahim Suresi 41. Ayet-i Kerime’de “mukaddim” ve “muahhir”in Allah (CC) olduğu bize bildirilir.

Hz. Adem’i (AS) ve çocuklarını önce yaratan , bizleride sona bırakıp 2000 li yıllarda yaşatan Allah’tır (CC). Bizi bizden sonrakilerin önüne almış. Daha sonra gelecekleri sona bırakmış.
“Keşke Peygamber (SAV) Efendimizin asrında Mekke’de yaşasaydım” deme. O çağda Mekke de yaşayan Ebu Cehil gavur olarak geberip gitti. Hikmetinden sual olunmayan Rabbimiz (CC) bizi bu çağda yaratmış. Biz bu çağın imkanları içinde hizmette, ilimde, ibadette maddi ve manevi makamlarda öne geçmek için sebeplere sarılacağız ve “el-Mukaddim” Rabbimize (CC) bizi öne geçirmesi için dua edeceğiz. İnkara, fakirliğe, korkaklığa, tembelliğe düşmemek için çalışırken“el-Muahhir”e bizi geride kalanlardan eylememesi için dua edeceğiz.

Allah-ü Teala (CC) bütün mahlukatı yaratmıştır. Fakat ancak seçtiklerini ileri almıştır, insanları dince, dünyaca bazısını bazısı üzerine derece derece kaldırmıştır. Mesela, insanların Hakk (CC) yoluna daveti umumidir. Fakat Allah’ın (CC) hidayet ettikleri davete icabet eder, ileri gider, ötekileri geri kalır. Allah’ın (CC) emirleri, nehiyleri her kul içindir. Fakat Allah’ın (CC) tevfik verdikleri bunlara uyar, yükselir; diğerleri ayak altında kalır. Allah (CC) kimini gözde ve gösterişte ileri götürür. Kimini de gönüllerde ileri götürür. Nice hükümdarlar vardır ki, ölümüne halk bayram etmiştir. Nice hiç mevkii olmayan fakirler de vardır ki, ölünce halk matem tutmuştur.

 

Dua: Ya Rabbi (CC)! İstediğini öne geçiren Sensin.
Allah’ım (CC)! İnsanları dünyada birbirine derece derece üstün kılan Sensin. Kullarından kimini gösterişte, kimini gönüllerde ileri götürensin.
Allah’ım (CC)! Sen niyyetlere göre verensin.
Ya Rabbi (CC)! Mü’minleri hem dünyada hem ahirette üstün kıl! Onların niyyetlerini temiz eyle! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Bulundukları yerlerde daima mevkileri ileri olan hatır ve nüfuz, servet ve saman sahiplerini bir çokları çekemez. Bu çekemeyenlere dikkat edilse, onların hep atalet içinde, sefahet peşinde dolaşıp duran adamlar olduğu anlaşılır. Tabiidir ki, ataletin neticesi, darlık ve ıztırap, sefahetin neticesi, fakr ü zarurettir, Allah’ın (CC) bu kanunu değişmez… Şu halde ileri geçmek isteyenlerin yoluyla çalışması gerekir. Şayet çalışmalarından sonra Allah-ü Teala (CC) yine kulunu zengin etmezse, o kulunun halini herhalde kendisinden daha iyi bilir. Kim bilir, Allah (CC) o kulunu zengin etseydi, onda berikiler kadar da i’tidal bulunmayacaktı da, onlardan fazla kötülük yapacak, bu suretle dünyasını da ahiretini de harab edecekti. Böyle bir neticeden muhafaza ettiği için, o kulun Allah’a (CC) şükretmesi lazımdır.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: Her kim savaş meydanında veya korkulacak başka bir yerde bulunsa ve bu İsm-i Şerifi çok okusa, kendisine Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin izni ile zarar erişmez.