el-Muhyî - ya Muhyî

el-Muhyî - ya Muhyî

el-Muhyî | ya Muhyî

Muhyi : Hayat veren, dirilten.
Al-Muhyi : The Giver of Life who confers life, gives vitality, revives.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.” (Kaf, 43)

“Ve O, yaşatan ve öldürendir;”(Müminun, 80)

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yasin, Suresi, 78-79)

“Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir.” (Rum, 50)

Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri dirilten, can veren ve canlandıran.

İnsanoğlu bugüne kadar bir tek canlı yaratamamıştır.

Meniye can veren, çekirdeği çiçeğe döndüren Allah (c.c.)dır. Toplumların dirilmesi Allah’ın elindedir. Rabbimizin diriliş kanunları vardır. Toplumların dirilişi için koyduğu kanunu “Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez” (Rad,11)

Bir varlığa can vermek, onu yoktan yaratmak ve onun yaşamını sürdürebileceği şekilde dünya şartlarını düzenlemek yalnızca sonsuz güç sahibi olan Allah’a mahsus bir özelliktir. Allah gözle görülemeyecek kadar küçük bir yumurta ile spermi birleştirir. Sperm yumurtanın içine girer girmez yumurtanın çevresi bir zarla örtülür. Ve hayat başlar. Allah bu küçücük hücreyi önce ikiye, sonra dörde böler. Ve bu bölünme hızla devam eder. Ve böylelikle annenin karnında mucizevi bir yaşam başlar. Aynı hücreler bir süre sonra farklılaşarak hem beyni, hem sinir sistemini, hem de sert kemikleri ve kıkırdakları oluşturur. Böylelikle Allah dokuz ay içinde yoktan, gören, duyan, konuşan ve akleden bir insan yaratır. Ona can bağışlar. Bir canlının oluşum aşamalarında meydana gelen bu mucizevi olayları, bir yumurtayla spermin başaramayacağı açıktır. Onları birleştiren ve anne karnındaki bebeği dokuz ay boyunca koruyarak büyüten yalnızca Allah’tır. İşte bu ilk yaratılış ve ilk diriltmedir. Allah insanı dünyaya getirdikten sonra onun yaşamasına izin verir. Sonra Allah tüm insanlara kaderlerinde bir ölüm günü tayin etmiştir. Bu ölüm gününe kadar da onları belli bir süre dünya hayatında tutarak imtihan eder. Tayin edilen süre geldiğinde de insanların canını alır ve dünyada işledikleri amellerin karşılıklarını vermek üzere, daha önce yoktan varettiği gibi ölümlerinden sonra tekrar diriltir. Kuşkusuz bu, sonsuz güce sahip Allah için çok kolay bir iştir. (1)


Kaynaklar
Allah’ın İsimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
2) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985


 

Diğer Bölüm…

Can bağışlayan, hayat veren, sağlık veren…

“Can veren” anlamına gelen “el-Muhyî” İsm-i Celili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte.[1] “Şüphesiz O (CC) ölüleri diriltecektir. O (CC) her şeye gücü yetendir.”[2]

İnsanoğlu bugüne kadar bir tek canlı yaratamamıştır. Bir tek canlının ölümüne de engel olamamıştır. Meniye can veren, çekirdeği çiçeğe döndüren, kışı bahara çeviren, baharı güze döndüren Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’dir.

Toplumların dirilmesi veya ölmesi de Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin elindedir. Rabbimizin (CC) diriliş ve ölüş kanunları vardır. Toplumların dirilişi için koyduğu kanunu “Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah (CC) o toplumu değiştirmez.”[3]

Çocuğun olması için bir erkekle kadının evlenmesi kanunu gibi bir toplumun dirilmesi ve ölmesi için de kanunlar vardır. Biz Rabbimizin kanunlarına uyduğumuz oranda diri kalırız, ölsek de diri sayılırız.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri cansız maddelere can verir. Bir de bakarsın, dün ortada yokken, bugün canlı bir mahluk, mesela, bir nebat, bir hayvan, bir insan meydana geliverir. Hergün binlerce insan hayat bulur, dünyaya gelir. Binlerce insana ölüm gelir, çekilir gider. Bütün bunlar Allah’ın (CC) emr ü fermaniyle, yaratmasıyla ve müsaadesiyle olur. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Öldürüp diriltmenin çeşitleri vardır. Bunlar adi sebeplerle vaki olabildiği gibi harikulade suretlerde de olur.

İnsan kendi evvelini düşünmeli. Bir vakitler ölü idik. Hayatımız yoktu, sonra ana rahminde Allah-ü Teala (CC) Hz.leri vücudumuzu yarattı, hayat verdi, dünyaya çıkardı. Teneffüs ediyor, gıdalanıyor, büyüyor, boylu poslu, güçlü kuvvetli, arar, düşünür, bilir, bulur, işitir, söyler, kırar, koparır bir insan oluyor, döl, döş türetiyoruz. Bu hayat bizim malımız değil, sırf Allah-ü Teala’nın (CC) bahşettiği bir nimettir. Dünya bir imtihan yeridir. Orada herkes yaptığı işle kendi değerini göstermiş ve bunu fiilen imzalamış olur. Allah (CC), vakti gelince öldürecek ve sonra, herkese yaptığının karşılığını vermek üzere tekrar diriltecektir.

 

Dua: Allah’ım (cc)! Canlarımızı bizlere bağışlayan Sensin! Sağlık ve sıhhat verensin.
Ya Rabb (cc)! Sensin, cansız maddelere can veren… Ölü tohumları dirilten, topraktan ademi yaratan Sensin, ve yine toprağa döndüren…
Allah’ım (cc)! Elimizde yokken verdiğin çeşitli nimetlere şükürler olsun.
Allah’ım (cc)! Yaratılış gayemizi bize unutturma! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Yokken verilen hayat nimetlerine şükretmek, sonra hayatı gidecek olan ölümü daima gözönünde tutarak güzel işler yapmağa çalışmak, ölümle neticelenecek olan bu fani hayatın kıymetini ona göre ölçmek…

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Muhyî” diye bir müslüman bu isme devam etse, kalbi manen dirilir, maddi ve manevi zararlardan emin olur.


[1] bak: Rum S. A.50; Fussilet S. A.39

[2] Fussilet S. A.39

[3] Rad S. A.11