Et – Tartusî  (Tahrim’ül – Fevahiş) adlı kitabında der ki: «Hadîs bilginlerinden bazıları îbn-i Abbâs’dan (R.A.) nakl etmişlerdir: (Muhannesler Cin çocuklarıdır.) Ona sordular:

  • Bu nasıl olur? diye. Şöyle cevap verdi:
  • Allah ve Resûlü, kişiye, hanımı hayız halindeyken ona yaklaşmasını (onunla cinsî ilişkin kurmasmı) yasak etmişlerdir. Çünkü o halinde ona yaklaşacak o- lursa, şeytan önüne geçer ve yapacağını yapar da kadın hamile kalır ve «Muhannes» (1) doğurur. Vellahu -a’lem..