Bir çekirdeğin, elma ağacının çekirdeği mi? yoksa zakkum ağacının çekirdeği mi olduğu hususunda, çekirdek kaldığı müddetçe ihtilaf edilebilir. O çekirdek toprağa atılıp, sümbüllense, dal, budak, meyve ve çiçek verse, artık onun hakkında ihtilaf edilemez ve hangi ağacın çekirdeği olduğu husussunda tartışılamaz… Ayrıca elma ağacı olan ve elma meyveleri veren bir çekirdeğin, zakkum ağacının çekirdeği olduğu iddia edebilmek için de, ağacın kendisine ve meyvelerine göz kapamak ve onların şahadetine kulak tıkamak gerekir. Zira ağacın her bir meyvesi kendine mahsus bir lisanla; “ağacımızın çekirdeği elma çekirdeğidir” diyerek, bu çekirdeğin zakkum çekirdeği olduğunu iddia eden kişiyi tekzip eder ve parmağını kör olası gözüne sokar.

Aynen bunun gibi Hz. Muhammed (sav) de bir çekirdektir. Bu çekirdekten İslam ağacı çıkmıştır. Bu ağacın 14 büyük dalı vardır ki, her bir dal bir asrı temsil etmektedir. Ve her dalda milyonlarca meyve ve çiçek vardır. Evet her bir sahabe, evliya asfiya, sıddıkin, muhakkikin ve dahi alimler bu ağacın birer meyvesidir. Evet Hz. Muhammedin düsturlarıyla ve terbiyesi ile ve ona tabi olup, arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramete, keşfiyyata ve müşahedeye yetişen binlerce evliya ve makbul zatlar, Bu zatın doğruluğuna ve peygamberliğine ittifakla şahitlik ediyorlar. Ve verdiği haberlerin bir kısmını velilik nuruyla müşahede ediyorlar ve diğer bir kısmını ise iman nuruyla ilme-l yakin tasdik ediyorlar ve üstatları olan bu zatın doğruluğuna parmak basıyorlar.
Eğer Hz. Muhammed (sav) in peygamberliği inkar edilecek ise, ilk önce bu çekirdekten çıkan İslam dini ve bu çekirdeğin meyveleri olan sahabe, evliya, asfiya, alimler ve diğer bütün kemal sahibi zatlar inkar edilmelidir. Yoksa Onlar kendilerindeki kemali, çekirdekleri olan H. Muhammedden alıyorlar.

Kim Çekirdekleri hükmündeki Hz. Muhammede ilişmek istese, her biri kendine mahsus bir lisan ile şöyle diyecek; “Ey kendini bilmez, çekirdeğimize hangi hak ile saldırıyorsun. Bizlere bak, eğer çekirdeğimiz –haşa- çürük olsa idi, biz böyle hayattar olabilir miydik? Bize üflenen hayatın zahiri sebebi olan çekirdeğimizi inkar etmek istiyorsan ilk önce gücün bize yetmeli, bizim sesimizi kısmalı ve kemalimize gölge düşürmelisin. Bunu yapmak ise ey sersem, ne senin, ne de başkasının haddi değildir. Bir Abdulkadir Geylaniyi inkar edemezken, nerede kaldı milyonlarca meyveyi birden inkar etmek. Sen ancak gözünü kapatmakla kendine gece yaparsın. Gözünü aç ve inkara çalıştığın çekirdekten ne kadar azametli ve doğru bir ağacın çıktığını gör ve ayıl….”

Başta dediğimiz gibi, Hz. Muhammed (sav)in peygamberliğini ispat edecek delilleri bir cd ye sığdırmak, okyanusu bir bardağa sığdırmak gibi mümkün değildir. Bizler Marmara eğitim hizmetleri olarak Efendimizin peygamberliğinin delillerini, hazırlamış olduğumuz “Hz. Muhammed (sav) iman” eserine havale ederek son söz olarak deriz ki;

“Eşhedu en la ilahe illahlah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resulülü”

Alternatif Video Seçeneği 1