el-Metîn - ya Metîn

el-Metîn - ya Metîn

el-Metîn | ya Metîn

Metin : Çok sağlam, kuvvetli

Al-Matin : The Firm. He who is very Steadfast.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah’tır” (Zariyat, 58)

Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir. Bu durum yalnız Allah için geçerlidir. O’nun dışındaki bütün varlıklar, zamanlagüçlerin kaybeder ve zayıf düşerler. Bu değişim, allah için imkansız varlıklar için mümkündür. Allah’ın güç ve kuvvetini bilen, kendi güç ve kuvvetiyle övünmeyi terk eder, Yüce güç sahibine yönelir. bu ismi bilen, dini bağlarını güçlendirmeli, bilgilerini artırmalı, hiç bir şekilde sarsılmayan sağlam ve kesin bir inanca sahip olmalıdır. (2)

Hiçbir iş Allah’a zor gelmez. Hiçbir şey O’nu aciz bırakmaz. Hiçbir şey O’nun idaresine karşı gelemez. Hiçbir şey O’nun kuvvetinden kurtulamaz.

Bir kimse “Yâ Metîn” ismini okumaya devam etse ümit olunur ki, çetin işler ona kolaylaşır. Bir kimse “Yâ Metîn” ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. (3)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
2) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
3) Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001


 

Diğer Bölüm…

Çok sağlam, kuvvetli…

“Çok sağlam” anlamına gelen bu “el-Metîn” İsm-i Celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin (CC) ismi olarak bir defa geçer: “Şüphesiz Allah (CC) rızık veren, çok kuvvetli, çok sağlamdır.”[1]

Bu surede insanlar ve cinleri Allah’a (CC) ibadet etmeleri için yarattığını, onlardan rızık istemediğini haber verdikten sonra rızık verenin güçlü ve sağlam Allah (CC) olduğunu haber veriyor.

“El- Kaviyy” ile “el-Metîn” ardarda geldiğinden manaları arasında ince bir fark olmak lazım gelir.

“El-Kaviyy” yaratılmışları evirip çevirip onları denetimi altında tutan çok kuvvetli anlamına gelirken, “el-Metîn” ise yaratılmışlardan etkilenmeyen, onlara hiç ihtiyacı olmayan çok sağlam anlamına gelir.

Biz yoruluruz, zayıflarız, kuvvetleniriz, ellerimiz titremeye başlar. Ama Rabbimiz (CC) Metîn’dir. Bizimle kıyaslanmaz. Evreni yarattığı zamandan beri hepsini yörüngesinde döndürür de yorulmaz.

En ünlü halterci birkaç yüz kiloyu kaldırıp birkaç saniye havada tuttu diye alkışlıyoruz. Rabbimiz (CC) altı milyar insanın üzerinde gezindiği dünyayı ve diğerlerini devamlı döndürür de yorulmaz, zayıflamaz. Metin olan Allah’a (CC) iman eden kullarda olaylar karşısında metanetini sağlamlığını korur. Bozguna uğramaz, gevşemez. Kendini koyuvermez. Kendine düşen görevi yerine getirir ve neticeyi Metin olan Allah’a (CC) havale eder.

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri kuvvet ve kudretinde metindir. “El-Kaviyy” İsm-i Celili kudretinin kemalini ifade ettiği gibi, “el-Metîn” İsm-i Celili de kuvvetinin şiddetini bildirir. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri hem Kaadir, hem Kaviyy, hem Metindir. Hiçbir iş O’na (CC) meşakkat vermez, hiçbir hal O’nu (CC) aciz bırakmaz, hiçbir kimsenin yardımına muhtaç olmaz, hiçbir kimse O’nun (CC) iradesine karşı gelemez, hiçbir kimse O’nun (CC) kudretinden kurtulamaz.

 

Dua: İlahi (CC)! Yarattıklarının hiç birine muhtaç olmayan, ancak kendisine ihtiyaç duyulan yalnız Sensin. Biz kulların Sana her işimizde muhtacız. Sensin bizi gözeten, bizi doyuran, bize ihsanda bulunan.
Ya Rabbi (CC)! Kullarının tüm ihtiyacını giderensin. Her işi noksansız yapansın. Dünyayı ve gezegenleri hiç bir şeye yaslamadan olduğu yerde döndüren, güneşi her gün doğdurup batıransın. Senin güç ve kuvvetin sonsuzdur.

 

Kula Gerekenler: Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin rahmeti vardır, gadabı da vardır. Sevdiklerine ulaştırmak istediği rahmetini önliyecek bir kuvvet ve kudret olmadığı gibi, gadab ve intikamından kurtaracak bir kuvvet de yoktur.
O halde bir kul, istediği lutf ve inayeti ancak Allah’tan (CC) beklemeli; korkusu ve endişesi de ancak Allah’ın (CC) gadabını icabettiren şeyler olmalıdır. Bu sureüe, gönülde Allah’tan (CC) başkasından korkuyu kaldırmak ve ümidi kesmek, yüreklerin bütün ümitlerini ve korkularını Allah’a (CC) bağlayabilmek, olgunluktur.

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: İhlasla “Yâ Metîn” diye bir müslüman bu isme devam etse, güçlü irade sahibi olur, ahlakı güzelleşir.


[1] Zariyat S. A.58